Jsme průkopníky ve vývoji technologií a metod neinvazivní neuromodulace, díky které je možné bez léků a operací účinně stimulovat hluboké struktury v mozku, kde má původ řada chronických, neurodegenerativních a civilizačních onemocnění, jako jsou: hyperaktivní močový měchýř, poruchy erekce, syndrom dráždivého tračníku a další.

V současné chvíli se specializujeme na stimulaci peroneálního nervu a jeho propojení s klíčovými centry v mozku. Jejichž dysfunkce hraje významnou roli v rozvoji hyperaktivního močového měchýře (overactive bladder, OAB), a kde dosavadní klinické studie prokazují, že jde o jednu z nejefektivnějších metod v boji s tímto onemocněním.

Neuromodulace a URIS®

Naše technologie URIS®, jako jediná na světě prokázala, že je schopna přesně zasáhnout hluboké struktury v mozku, jejichž nerovnovážnou aktivitou dochází ke vzniku mnoha různých onemocnění.

Tyto poruchy mohou mít řadu podob od vzniku urgencí v případě hyperaktivního močového měchýře, vznik třesu u Parkinsonovy nemoci až po vznik autoimunitních onemocnění.

Naše léčba působí na principu neuromodulace. Elektrickými impulzy stimulujeme konkrétní nervy, které tuto informaci přenesou do vyšších etáží centrální nervové soustavy. Tím aktivujeme centra, která předtím byla utlumena a utlumíme ta, co byla hyperaktivní. Nastává stav rovnováhy (homeostáze) v mozku, který se v praxi projevuje snížením až úplným vymizením nepříjemných symptomů spojených s onemocněním.

Léčba neuromodulačním zařízením URIS® tedy prokazatelně mění životy pacientů k lepšímu. Může působit na různé oblasti těla a má potenciál kromě léčby hyperaktivního močového měchýře léčit i další onemocnění.

Hlavní výhody URIS®

prumerna_redukce

PRŮMĚRNÁ REDUKCE TĚŽKÝCH URGENCÍ PPIUS 3+4

pocet_respondentu

POČET RESPONDENTŮ KTEŘÍ POZITIVNĚ REAGOVALI NA STIMULACI PPIUS 3+4

prumerna_redukce_urgentni

PRŮMĚRNÁ REDUKCE URGENTNÍ INKONTINENCE

POČET PACIENTŮ BEZ PŘITOMNOSTI INKONTINENCE

Click here for opt-out of Google analytics