Podmínky užití webu Stimvia

Tyto podmínky užití upravují práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů (dále jen „Vy“ nebo „Uživatel“) webových stránek www.stimvia.com provozovaných společností STIMVIA s.r.o.,se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava, Česká republika, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 59465 (dále jen „Provozovatel“ nebo „Stimvia“) (dále jen „Web“).

1. Úvodní ustanovení

 1. Účelem Webu je informovat o činnosti, projektech a produktech společnosti Stimvia, jakož i informovat širokou veřejnost o některých onemocněních a otázkách zdraví.
 2. Obsah zveřejňovaný na Webu má informativní charakter. Informace zveřejněné na Webu mohou být převzaty či poskytnuty ze strany spolupracujících subjektů, veřejných institucí nebo pacientů; Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost takto převzatých informací.
 3. Obsah Webu je chráněn autorskými právy a jinými právy duševního vlastnictví. Práva k Webu a obsahu zveřejněném na Webu náleží vždy konkrétnímu autorovi, vykonavateli autorských práv k danému obsahu či Provozovateli. Porušení těchto práv je důvodem pro odepření přístupu Uživatele k Webu.

2. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Užíváním Webu vyjadřujete seznámení se s těmito podmínkami a souhlas s nimi. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že porušení těchto podmínek či právních předpisů může být důvodem pro odepření přístupu k Webu.
 2. Při užívání Webu jste povinni:
  1. jednat v souladu s těmito podmínkami užívání a účinnými právními předpisy;
  2. nezasahovat do práv a neporušovat práva Provozovatele;
  3. nezasahovat do práva a neporušovat práva jiných Uživatelů či třetích osob;
  4. nezneužívat, neblokovat, neměnit či jiným způsobem nezasahovat do fungování Webu; a
  5. užívat Web pouze způsobem, který neporušuje tyto podmínky a právní předpisy.
 3. Provozovatel neodpovídá za chyby či výpadky v přenosu dat v rámci Webu způsobené technickými chybami či jinými závadami na straně poskytovatelů služeb elektronických komunikací. Web může být rovněž nedostupný z důvodu technické odstávky či jiných důvodů.
 4. V případě, že máte jakékoliv dotazy či připomínky, můžete se na nás obrátit na emailové adrese: kontakty@stimvia.com.
 5. V případech, kdy je Uživatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může takový Uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech také může Uživatel v postavení spotřebitele využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Ochrana osobních údajů

 1. Jak Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje se dozvíte v Zásadách zpracování osobních údajů.

4. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel Webu vykonává k Webu autorská majetková práva a Web je chráněn ujednáními autorského zákona a občanského zákoníku.
 2. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění.
 3. Tyto podmínky mohou být Provozovatelem kdykoliv měněny. Změna těchto podmínek je účinná ode dne jejího zveřejnění.

Datum zveřejnění: 2. února 2023
Stimvia s.r.o.