Produkt

O produktu

Přinášíme průlomovou technologii na léčbu nemocí, jejichž příčiny jsou v poruchách fungování centrální nervové soustavy.

Přístroj URIS® funguje na principu elektrické transkutánní nervové modulace (eTNM®). Díky speciálně navrženým elektrodám, bez nutnosti porušení integrity pokožky, dokáže URIS® selektivně stimulovat nervové dráhy směřující do mozku, zodpovědné za vznik onemocnění. Díky této přesně mířené stimulaci je možné aktivovat ta centra mozku, která jsou v útlumu, případně utlumit činnost oblastí, které vykazují aktivity příliš mnoho a tím opět nastolit rovnováhu.

Jde o první klinicky testovaný neuromodulační přístroj, který využívá biofeedback closed-loop system a je navržený tak, aby umožňoval léčbu z pohodlí domova. Tím pacientům nabízí léčbu přímo na míru jejich potížím a odbourává starosti s cestováním k lékaři, či čekání v ordinacích.

URIS® a léčba hyperaktivního močového měchýře (OAB)

Naším prvním klinickým cílem byla léčba OAB, kde jsme dosáhli excelentních výsledků a očekáváme, že podobných výsledků budeme schopni dosáhnout i v jiných klinických oblastech.

Konkrétně u léčby hyperaktivního močového měchýře, jsme pozorovali snížení výskytu nežádoucích epizod urgence vyprázdnit se v průměru o 80 % a zaznamenali jsem i významné aktivace mozkových struktur, které se dříve podílely na vnímání plnění močového měchýře. Stimulační plán se v tomto případě skládal ze dvou částí:

1. fáze: Pacient se stimuluje 6-12 týdnů, v jejichž průběhu probíhá intenzivní terapie v délce 30minut každý den. Pomocí telemedicíny se snažíme o přizpůsobení stimulačních parametrů každému pacientovi přesně na míru dle jeho potřeb, abychom dosáhli maximální efektivity léčby.

2. fáze: Po ukončení intenzivní fáze léčby následuje fáze udržovací, jejímž cílem je udržovat stability léčebného efektu a zároveň prodlužovat interval mezi jednotlivými stimulacemi z denní stimulace na pravidelnou stimulace 1x týdně až měsíčně, čímž výrazně snižujeme náročnost následné léčby.

Podle klinických studií jde o jednu z nejefektivnějších metod léčby tohoto onemocnění srovnatelnou svými účinky s invazivní léčbou, ale s nízkým množstvím rizik a vedlejších příznaků, které se objevily pouze u 0,01 % případů.

URIS® je unikátní

Přečtěte si více o tom, jak naše technologie pomohla zvýšit kvalitu života pacientů s onemocněním hyperaktivního močového měchýře. Zajímá vás, jak vypadá jejich život po stimulaci, co pro ně samotná léčba přístrojem URIS® znamenala anebo výsledky posledních klinických studií?

Aplikace

Naše technologie zároveň reaguje i na stále vzrůstající zájem o telemedicínu. Nedílnou součástí přístroje je i mobilní aplikace, která shromažďuje údaje o každé stimulační relaci a její účinnosti. Tyto data jsou pak po skončení každé stimulace odeslána přímo ošetřujícímu lékaři, který má tak neustále stav svého pacienta pod kontrolou i na dálku.

Přístup k těmto datům je zároveň i základem pro predikci úspěšnosti léčby a usnadňuje návrh nového léčebného procesu. Léčba naší technologií tak maximálně reaguje na reálný stav pacienta, rozsah jeho onemocnění, a díky tomu je tak vysoce efektivní.