Projekty

PRAŽSKÝ VOUCHER

V roce 2020 získala firma Tesla Medical s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy Tesla Medical s.r.o. na projekt “Návrh řešení neurostimulátoru pro domácí použití” v Praze za účelem návrhu možného řešení neurostimulačního přístroje pro domácí použití. Očekávaným výstupem je návrh optimalizace HW řešení a návrh SW řešení pro použití neurostimulátoru v domácím prostředí přímo pacientem. Projekt “Návrh řešení neurostimulátoru pro domácí použití” spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2020 získala firma Tesla Medical s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes třetí výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy Tesla Medical s.r.o. na projekt “Fokusování stimulačního impulsu” v Praze za účelem návrhu hledání optimálního místa pro aplikování stimulace na těle pacienta. Očekávaným výstupem je návrh elektronického řešení pro vyhledávání optimálního místa v blízkosti nervu pro aplikování neuromodulační léčby. Projekt “Fokusování stimulačního impulsu” spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2021 získala firma Tesla Medical s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes čtvrtou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy Tesla Medical s.r.o. na projekt “Automatické přepínání stimulačních elektrod” v Praze za účelem návrhu řešení pro přepínání mezi jednotlivými stimulačními ploškami elektrody. Očekávaným výstupem je návrh optimalizace HW řešení a návrh SW řešení pro intuitivnější použití neurostimulátoru z pohledu uživatele a zvýšení bezpečnosti a účinnosti zdravotnického prostředku. Projekt ” Automatické přepínání stimulačních elektrod ” spolufinancován Evropskou unií.

TECH ART

V rámci programu Podpora a podnikání v Moravskoslezském kraji 2020 byl spolufinancován projekt dotačního titulu – voucher TechArt. Podpora byla mířena na projektové řešení ergonomie použití neurostimulačního přístroje s názvem – „Řešení inkontinence pro domácí použití“. Výstupem projektu byla optimalizace konstrukčního řešení jednotlivých částí neurostimulátoru s ohledem na ergonomii použití.

InnoBooster voucher

V rámci programu Podpora a podnikání v Moravskoslezském kraji 2022 byl spolufinancován projekt dotačního titulu – InnoBooster voucher. Podpora byla mířena na vytvoření nové pracovní pozice určené odborníkovi na marketing pro zlepšení B2B a B2C komunikace.

PROOF OF CONCEPT